سیستم پاسخگویی الکترونیکی

ورود به سامانه آموزشی هم اوا
سازمان بهزیستی همدان

دانشگاه جامع علمی کاربردی

سر فصل دروس علمی کاربردی

موسسه علمي كاربردي بهزيستي كشور

حاضرین در سایت
ما 5 مهمان آنلاین داریم
نقشه سایت
Home اخبار پژوهشی دانشگاه

اخبار پژوهشی دانشگاه


پذیرفتن مقاله با عنوان احساس تنهایی و خشم در نوجوانان ناشنوا و غیر عادی توسط سرکار خانم مرادی امین ( مدیریت آموزش ) و خانم سارا مرتضایی به نام موسسه آموزش عالی بهزیستی و تامین اجتماعی کشور در همایش ملی روانشناسی تربیتی 

 

پذیرفته شدن مقاله ارتباط بازی های رایانه ای با پرخاشگری در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی توسط خانم فرزانه مرادی امین ( مدیریت آموزش ) و سارا مرتضایی در همایش ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

 
نظرسنجی
در رابطه با امور آموزشی مرکز از کدام مورد زیر رضایت بیشتری دارید?